Podatki to ważna kwestia każdego państwa

Każdy obywatel naszego kraju zobowiązany jest do rozliczenia pozyskanych dochodów. Jest to naszym obowiązkiem i powinniśmy się z niego wywiązać zgodnie z określonym terminem. To jaką deklarację podatkową będziemy wypełniać jest uzależnione przed wszystkim od tego czy jesteśmy pracownikami firmy, czy prowadzimy własną działalność czy zdobywamy pieniądze jest w jakiś inny sposób. Musimy wiedzieć, że państwo ma prawo wiedzieć ile zarobiliśmy w poprzednim roku i czy wszystkie pieniądze przekazane na podatek dochodowy, podatek VAT są zgodne z tym ile pieniędzy zarobiliśmy.

Po co płacimy podatki?

W dzisiejszych czasach podatki płacimy niemal wszędzie, oczywiście nie są one pobierane wyłącznie z naszej pensji. Kupując cokolwiek w sklepie mamy świadomość tego, że część pieniędzy przekazywana jest do państwa. Temat nie jest łatwy i wiele osób szuka złotego środka na płacenie podatków, niemniej jednak państwo takie jak nasze nie jest w stanie funkcjonować bez pieniędzy, jakie dostaje od swoich obywateli. Jeśli zrezygnowalibyśmy z płacenia podatków to musielibyśmy się liczyć z prywatną opieką zdrowotną, prywatnymi szkołami oraz uczelniami wyższymi. Moglibyśmy również zapomnieć o tym, że budowane będą nowoczesne drogi, place zabaw czy centra rekreacyjne dla mieszkańców. Wiadomo, że nikomu nie uśmiecha się to, że z wypłaty duża część przeznaczana jest właśnie na taki cel, niemniej jednak w taki sposób właśnie działa państwo.

Pamiętaj o terminie złożenia deklaracji

Jeśli zaakceptowałeś już fakt, że podatki (jeśli masz problemy z podatkami zapytaj ekspertów, np. kancelaria podatkowa Poznań Walterowicz) musisz płacić to pamiętaj o rozliczeniu PIT w określonym terminie. Każdy formularz powinien zostać wysłany, bądź dostarczony do właściwego Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie, dlatego warto byłoby już dzisiaj sprawdzić do kiedy musisz go oddać, tak aby nie mieć z tego tytułu żadnych problemów. Pamiętaj, że dzisiaj jesteś w stanie rozwiązać PIT przez internet i wysłać go tą drogą. Jest to bardzo wygodne i komfortowe rozwiązanie z którego korzysta coraz więcej obywateli – dołącz do nich już dzisiaj.

Bezstronność organu administracji

Gwarancje bezstronności

W polskim prawie administracyjnym istnieją rozmaite gwarancje i zapisy, które mają wpływać na to, aby organ administracji publicznej rozstrzygnął daną sprawę w sposób bezstronny, mając na uwadze zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes prawny obywatela. Bezstronność organu jest gwarantowana głównie przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z którego wynikają normy niższego rzędu. Najważniejsze normy w tym zakresie to zasady ogólne postępowania, umieszczone właśnie w kodeksie w rozdziale I.

Wyłączenie pracownika

Pierwsza instytucją, która ma zapewniać bezstronność organu, jest wyłączenie pracownika. Warto zaznaczyć, że chodzi tu zarówno o wyłączenie pojedynczego pracownika organu, jak i jego kierownika, a także pracownika organu kolegialnego. Jeśli wyłączeniu ulegnie kierownik organu, to traci on kompetencję do podjęcia decyzji i wówczas następuje tak zwana dewolucja, czyli przeniesienie właściwości rzeczowej do podjęcia decyzji na organ wyższego stopnia. Organ ten jednakże może wyznaczyć inny podległy sobie organ do załatwienia sprawy. Jest to rozwiązanie bliźniaczo podobne do tego, jakie jest stosowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym, co z kolei jest normowane przepisami Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jak można wyłączyć pracownika ?

Aby została zapewniona bezstronność organu, wyłączenie pracownika jest możliwe zarówno z urzędu, jak i na wniosek. W tym drugim wypadku strona postępowania musi uprawdopodobnić, że dany pracownik nie wykonywałby swoich czynności w sposób bezstronny. To ważne, ponieważ zwalnia to stronę od obowiązku ścisłego udowodnienia czegoś, co właściwie miałoby miejsce dopiero w przyszłości.

Z kolei z urzędu pracownik ulega wyłączeniu na przykład w sprawie, w której wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. Tak samo będzie wyłączony w sprawie, która dotyczy interesów majątkowych jego kierownika, albo jego małżonka lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia.