Prawo Unii Europejskiej

Pojęcie prawa ma wiele znaczeń, zwykle interpretujemy go jako zbiór norm postępowania na terenie danego kraju, który jest ustalony przez władze państwowe z uwzględnieniem norm zwyczajowych. Według jurysty rzymskiego „Prawo jest tym, co jest dobre i słuszne”.Pojęcie prawa można rozumieć na dwóch płaszczyznach jak : podmiotowej oraz przedmiotowej.

  • Pojęcie prawa w znaczeniu podmiotowym – jest to zbiór uprawnień jednostki, który służy do zabezpieczenia jej interesów.
  • Pojęcie prawa w znaczeniu przedmiotowym – to zbiór norm prawnych oraz  norm postępowania, których naruszenie grozi sankcjami.

Normy prawne

Normy prawne z języka łacińskiego – norma – reguła, przepis, czyli wzór postępowania w danej sytuacji np. rodzice powinni zameldować dziecko natychmiast po urodzeniu. W przypadku nie przestrzegania tej normy rodzicom grozi grzywna. Normy prawne zawierają nakaz, zakaz bądź dozwolenie.

Prawo Unii Europejskiej

To zbiór aktów stworzonych w ramach przepisów UE,, reguluje stosunki między państwami, które należą do Unii Europejskiej oraz obowiązujące w państwach członkowskich.

Głównymi źródłami prawa UE są:

1. pierwotne prawa wspólnotowe – są one stanowione bezpośrednio przez państwa członkowskie. Są częścią prawa międzynarodowego a także mają pierwszeństwo przed prawami wtórnymi. Na prawo pierwotne składają się również traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i UE wraz z protokołami ioraz aneksami, traktaty akcesyjne.

2. wtórne prawa wspólnotowe – jest one stanowione przez instytucje Unii na podstawie a także w granicach wyznaczonych przez prawo pierwotne. Na prawo pierwotne składają się także  Rozporządzenia czy decyzje, dyrektywy oraz opinie i zalecenia.

Innymi źródłami prawa Unii Europejskiej są umowy międzynarodowe zawarte przez UE  z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Prawo UE dzieli się na :  „pierwotne” oraz „wtórne”. Traktaty (prawo pierwotne) są podstawą i głównymi zasadami wszystkich działań Unii Europejskiej.

Prawo wtórne , to takie które obejmuje rozporządzenia, dyrektywy oraz decyzje – ma ono charakter pochodny w stosunku do zasad oraz celów wyznaczonych w traktatach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *