Dziedziczenie długów przez małoletnich

Otrzymanie spadku to nie zawsze pozytywna informacja. Zdarzają się sytuacje, kiedy w skład masy spadkowej wchodzą same pasywa lub też jest ich całkiem sporo. Wraz ze śmiercią zadłużonego jego długi zostają odziedziczone przez rodzinę. Niestety ujemny majątek spada także na małoletnie dzieci.

Dopilnowanie formalności

W przypadku odziedziczenia ujemnego spadku można go odrzucić. Należy to zrobić notarialnie albo za pośrednictwem Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego. Skorzystanie z usług notariusza znacznie przyspieszy sprawę. Trzeba pamiętać o jednej istotnej rzeczy, a mianowicie kiedy osoba dorosła odrzuci spadek, stanie się on własnością jego dzieci, w tym także niepełnoletnich. W celu odrzucenia spadku także przez małoletnich, należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o zezwolenie na złożenie w imieniu dziecka oświadczenia o woli odrzucenia spadku. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu można w imieniu najmłodszych spadek odrzucić. Najkrótszą wówczas drogą także będzie notariusz.

Ustawowe pół roku

Na odrzucenie spadku jest ustawowe pół roku. Kolejna osoba, której majątek przypadnie, znowu ma okres półroczny na jego odtrącenie. I tak sprawy przedstawiają się aż do ostatniego spadkobiorcy. Bardzo często zdarza się, iż rodziny nie mają świadomości o istnieniu zobowiązań jakie pozostawia po sobie zmarły. Najczęściej dowiadują się w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, kiedy zgłaszają się do nich wierzyciele. Na szczęście w przypadku osób małoletnich nie ma możliwości, aby odziedziczyli oni ujemny spadek. Osoby niepełnoletnie dziedziczą bowiem tylko i wyłącznie z dobrem inwentarza. W przypadku kiedy rodzicom umknie ten półroczny okres i tak nie dojdzie to przykrych konsekwencji. Sprawę będzie wówczas wyjaśniał komornik. Potrwa ona znacznie dłużej i formalności będzie więcej. Dlatego dobrze jest zadbać o swoje interesy zanim dojdzie do takiej sytuacji.

Z kolei w sytuacji, kiedy w masie spadkowej znajdują się jakiekolwiek aktywa, sąd rodzinny nie wyrazi zgody na jego odrzucenie w imieniu dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *